Сторінки

postheadericon Учнівське самоврядування

        Учнівське самоврядування – це передусім входження людини у світ спілкування з іншими людьми, формування в учнівської молоді системи цінностей, які визначають її ціннісне ставлення до дійсності.

Учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал. Воно сприяє створенню умов і можливостей для самореалізації молоді, виховання соціально активної особистості, залученню її до різноманітних сфер соціальних відносин, соціальної практики. Досвід, отриманий в учнівському самоврядуванні, допомагає старшокласникам стати повноцінними членами шкільної спільноти, місцевої громади, ціннісним ресурсом громадянської дії, чиї енергія, ідеї, ініціативи успішно використовуються під час вирішення суспільно – важливих проблем.

На базі Чернігівського навчально-реабілітаційного центру функціонує  учнівська рада, яка складається з таких структурних підрозділів як голова учнівської ради, заступник голови учнівської ради, п’яти секторів, до складу яких входить керівник та члени сектору. Учнівська рада має свій Статут, герб, нормативно-правову базу, виборний актив. Робота ради планується на рік.

У своїй діяльності рада сприяє головній меті освіти, а саме:

– створенню сприятливих умов для особистісного становлення дітей;

– забезпеченню їх збалансованого розвитку;

– узгодженості основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження;

– формуванню життєвої компетентності;

– розвитку ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе.

Основними завданнями педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є:

– визначення системи органів колективу і уповноважених осіб з числа учнів;

– передача дітям організаторського досвіду;

– навчання їх організаторській майстерності;

– залучення учнів до самоуправлінської діяльності та роботи органів колективу;

– надання їм щоденної допомоги.

У 2023/2024 навчальному році учнівська рада працює над вирішенням наступних проблем:

– підвищування рівня навчальних досягнень учнів,

– дотримання норм культури поведінки, законослухняності у здобувачів освіти,

– формування навичок господарності, бережливого ставлення до шкільного майна,

– організація змістовного відпочинку учнів.

Статут учнівської ради

Структура учнівської ради