Сторінки

postheadericon Гуртки

ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКІВ

Список гуртків: 

Гурток «Умілі руки»
Керівник гуртка: Конотопець С. В.
Розклад занять: середа, четвер – 15.15. – 16.00 год.
Мета і завдання:
Робота гуртка спрямована на виховання у учнів працелюбності, розвинення
творчих здібностей. На заняттях гуртка учням прищеплюють навички
художньої творчості, оволодіння техніками виготовлення сувенірів,
композицій, іграшок, декоративно-ужиткових виробів, формування вміння,
які можуть знадобитися в житті.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
– пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які
стосуються народної творчості;
– практичні, що сприяє оволодінню навичками виготовлення різноманітних
сувенірних виробів;
– творчої, що забезпечує формування творчих здібностей, розвиток
естетичних смаків;
– соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до
народних традицій; національної свідомості, формування естетичного смаку,
популяризації народних промислів.

Гурток «Звуковий теніс»

Керівник гуртка:  Шах І.С.

Розклад занять: вівторок, середа, п’ятниця – 15:15 – 16:00

Мета і завдання: 

– формування у учнів стійкої мотивації до збереження власного здоров’я, фізичного розвитку, покращення фізичної підготовки, розвитку, соціалізації та реабілітації здобувачів освіти з особливостями психофізичного розвитку.

– сприяння гармонійному фізичному розвитку, зміцнення здоров’я, профілактика супутніх захворювань;

– розвиток координаційних (точність відтворення та диференціювання) просторових, часових та силових параметрів рухів, рівноваги, ритму, швидкості і точності реагування на сигнали, узгодження рухів, орієнтування у просторі без допомоги зорових аналізаторів) та кондиційних (швидкість, витривалість, гнучкість) вмінь;

– розвиток слухового сприймання, диференціація звуків оточуючого середовища, визначення локалізації звуків;

– сприяння розвитку психічних процесів (уява, пам’ять, увага, мислення);

– виховання дисциплінованості, наполегливості, організованості, чесності по відношенню до себе, представників власної команди та команди суперників, популяризація здорового способу життя.

Гурток «Світ мистецтва»

Керівник гуртка: вчитель образотворчого мистецтва Сила Людмила Вікторівна

Графік роботи гуртка: вівторок, 14.45–16.30 год.

Мета й основний зміст роботи гуртка:

формувати  мистецькі компетентності творчої особистості у процесі опанування образотворчої діяльності;

-пізнавальна – ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються образотворчого мистецтва;
-практична – оволодіння техніками  живопису, графіки, ліплення,
художнього конструювання;
-творча – формування творчих здібностей: спостережливості, відчуття
масштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого
та його відображення засобами мистецтва, здатність емоційно сприймати
різноманітні прояви прекрасного у навколишньому світі;
-соціальна – виховання дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, формування естетичного смаку;

-коригуюча–коригувати зорово-слухове, дотикове сприймання.

Гурток «Домісолька»

Керівник гуртка:  Тянутова Л.В.

Розклад занять: четвер, 14.50-16.20

Мета і завдання:

– спрямувати свою діяльність на розвиток в учнів голосу, слуху, творчого мислення, артистизму та обов’язково пам’ятати про гігієну та охорону юнацького голосу;

– ознайомити учнів із специфікою естрадного вокалу;

– дати уявлення про дійсні цінності музичних творів і загальної причини популяризації їх виконання, а також іміджу самих виконавців, надати можливість формування суб’єктивного відношення до загальновідомих стереотипів.

– розширити музичний світогляд у дітей: ознайомити з основними принципами та методами формування розвитку й збереження співацького голосу;

– сформувати систему практичних вмінь у галузі вокального мистецтва;

– навчити виконувати вокальні музичні твори;

– поширити загальну музичну підготовку учнів;

– збагатити враженнями і сприяти розвитку музичного смаку;

– нагромаджувати пісенний репертуар  гуртківців.