Сторінки

postheadericon Реабілітаційне відділення

Горелько Олена Миколаївна

Практичний психолог,

має вищу кваліфікаційну категорію

Житняк Олена Василівна

Вчитель-логопед,

має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання

“Вчитель-методист”

 

Ткаченко Лілія Миколаївна

Вчитель ЛФК, ритміки

спеціаліст

Верич Світлана Віталіївна

Вчитель-реабілітолог

Спеціаліст ІІ категорії

 

Конотопець Сніжана Володимирівна

Вчитель соціально-побутового орієнтування,

спеціаліст ІІ категорії

 

В Центрі здійснюється реабілітаційний процес, який включає педагогічну, психологічну, медичну та соціальну реабілітацію.

     Комплексна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуального плану реабілітації кожного учня, в якому свої спостереження, висновки, мету роботи, види та тривалість тих чи інших реабілітаційних заходів фіксує соціальний педагог, логопед, вчитель лікувальної фізкультури, практичний психолог та вихователь.

   На базі навчально-реабілітаційного центру працює консультативний пункт «Світло надії». Спеціалісти закладу: вчитель-дефектолог, практичний психолог, соціальний педагог надають консультації батькам у подоланні труднощів розвитку, виховання дітей з вадами зору віком від народження до 7 років та проводять практичні заняття з реабілітації даної категорії дітей. За потреби, спеціалісти консультативного пункту співпрацюють з вчителями загальноосвітніх навчальних закладів, які відвідують діти з вадами зору, а також виїжджають до місця проживання дитини і надають педагогічну та психологічну допомогу сім’ї, консультації батькам, рекомендації по вихованню дитини.

   У процесі корекційно-відновлювальної роботи значне місце відводиться лікувальній фізкультурі, логопедичним заняттям, соціально-побутовому орієнтуванню, заняттям в сенсорній кімнаті із забезпечення постійного фахового психолого-педагогічного супроводу.

    Заняття лікувальною фізкультурою проводяться в спеціально обладнаній кімнаті. Вчитель ЛФК Чала Р.Г. працює за авторською програмою, затвердженою Чернігівським інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського. Друковані статті педагога розміщені в періодичних та фахових українських, зарубіжних виданнях.

    Особливу роль в корекційній роботі займають логопедичні заняття. Логопеди працюють над корекцією звуковимови у дітей з особливими потребами.

   Надзвичайно сприятливим середовищем для проведення корекційно-компенсаторних занять практичним психологом є сенсорна кімната. Перебування в цій кімнаті викликає в дітей яскраві переживання, активізує діяльність не лише зорового, а й інших аналізаторів та значно поліпшує їхній загальний психофізичний стан.

  

   

   В центрі є кімната зорового розвантаження, яка разом з іншими методами реабілітації дозволяє підвищити ефективність корекційно-реабілітаційного процесу. Обладнання даної кімнати використовують спеціалісти реабілітаційного відділення для звукової та слухової стимуляції у дітей з вадами зору.

    

  

     Для якісного медичного забезпечення учнів у центрі обладнаний медичний пункт, де працюють лікар-педіатр, лікар-офтальмолог та дві медичні сестри, які організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, профілактику дитячих захворювань. Відповідно до діагнозу учня, лікар-офтальмолог призначає плеоптико-ортоптичне лікування всім учням школи 2-3 рази на рік, а медична сестра, яка працює в кабінеті охорони зору, здійснює виконання призначень та проводить плеоптико-ортоптичне лікування.

     

 

    Уроки соціально-побутового орієнтування направлені на адаптацію дітей до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

    

Соціальним педагогом здійснюється робота з працевлаштування, патронажу, забезпечення житлом, матеріальною допомогою, пенсіями, оформлення ощадних вкладів, використання цінних паперів дітей із числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.