Сторінки

postheadericon Класні керівники

Проблема над якою працює методичне об’єднання:

Виховання всебічно розвинутого компетентного патріотичного та високоморального учня

Методичні проблеми, над якими працюють  класні керівники:

Скойбеда Ірина Василівна:

Організація дитячого колективу на принципах товариськості, взаєморозуміння, гідності, доброти один до одного, розуміння поняття «один за всіх і всі за одного»

Троценко Олена Петрівна:

Формування в учнів компетентнісного ставлення один до одного в дитячому колективі, виховання товариськості, взаєморозуміння, гідності, доброти

Сластьон Ольга Григорівна:

Організація дитячого колективу на принципах доброти, взаємодопомоги один до одного, самостійності, старанності, працелюбності, виховання почуття відповідальності

Шпітонцева Світлана Олександрівна:

Формування учнівського колективу на принципах доброти, товариськості, взаємодопомоги. Формування пізнавальної активності через гру, формування творчої пошукової активності

Зінченко Наталія Олександрівна:

Формування дитячого колективу на принципах товариськості, взаєморозуміння, гідності, доброти

Конотопець Сніжана Володимирівна:

Формування учнівського колективу шляхом виховання обов’язку, відповідальності, морально – етичних норм поведінки і спілкування

Шах Іван Сергійович:

Формування свідомого ставлення до правил поведінки, суспільних і моральних норм життя, почуття громадянської гідності

Горелько Олена Миколаївна:

Виховання етичних норм, моральних якостей у колективі

Коваленко Наталія Петрівна:

Виховання учнів у колективі і через колектив на засадах гармонії інтересів особистості,  колективу та традицій рідного народу

Сікора Наталія Валеріївна:

Сприяння розвитку мовленнєвої культури, вміння спілкуватись, висловлювати свою думку

Поцелуйко Олександр Віталійович:

Патріотичне, морально – правове  виховання, як основа формування активної громадянської позиції учня

Крошка Любов Миколаївна:

Використання нових підходів у формуванні творчої та духовної особистості

Льовочкіна Світлана Олександрівна:

Створення умов для підвищення активності та загальної культури, підвищення рівня навчальних досягнень учнів

 

Нормативні документи

Відкриті класні години

Доповіді