Сторінки

postheadericon Методична діяльність

Науково-методична проблема закладу

У рамках роботи над науково-методичною проблемою закладу «Упровадження компетентнісного підходу до організації освітнього процесу та корекційно-відновлювальної роботи в НРЦ» у жовтні 2017 року відбулася педагогічна рада на тему: «Підвищення професійної компетентності педагогів – ефективний засіб удосконалення освітнього процесу».

У Концепції нової української школи зазначено: «Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Реформою передбачено низку стимулів для особистісного і професійного зростання, з метою залучення до професії найкращих. Насамперед творчому та відповідальному вчителю, який постійно працює над собою, буде надано академічну свободу». Тож рух до формування педагога-майстра є стратегічно зумовлений часом і розвитком суспільства.

Педагог-професіонал завжди шукає найоптимальнішій шлях для підвищення якості навчання й розвитку інтересу до предмета. Сьогодні дуже важливо, щоб учитель був творчою, саморозвиненою особистістю. Адже саме вчитель має неабиякий вплив на формування світогляду людини, яку він навчає.

У практиці роботи Чернігівського навчально-реабілітаційного центру формування та розвиток професійної компетентності здійснюється завдяки таким напрямкам діяльності: практична педагогічна діяльність (підготовка, здійснення й аналіз педагогічного процесу та корекційно-розвиткової роботи); системи внутрішнього управління якістю освіти (внутрішній контроль, атестація педагогічних кадрів); методична та індивідуальна діяльність.

Мета та завдання розвитку професійної компетентності педагога реалізується на основі розроблених методичною радою закладу принципів: гуманізму, демократизації, педагогічної творчості, компетентності, проблемності, реалізму педагогічного саморозвитку, орієнтації на особистість, технологічної єдності процесу навчання, використання інноваційних технологій у освітньому процесі.

Науково-методична проблема закладу

Використання наочності для сліпих і слабозорих дітей

Урок у класах для дітей з вадами зору

Вчитель образотворчого мистецтва Сила Людмила Вікторівна виступила на тифлосемінарі з доповіддю «Корекційна робота з розвитку дрібної моторики та дотику з сліпими дітьми та дітьми зі зниженим зором». Висвітлювалися питання історії вивчення  розвитку дрібної моторики і дотику слабозорих та сліпих дітей вченими, лікарями та педагогами. Були розглянуті  види корекційної  роботи та наведені  приклади вправ для розвитку й корекції дрібної моторики та дотику.Також було наголошено  на необхідності  використання  усіх  збережених   аналізаторів  дітей під час обстеження предметів та відтворення їхніх образів.

Декада педагогічної майстерності

У березні 2018 року в НРЦ проходила Декада педагогічної майстерності вчителів з теми «Педагогічна майстерність учителя – результат творчого пошуку».

Протягом проведення Декади педагогічної майстерності в закладі панувала атмосфера піднесеності, зацікавленості, відповідальності, підвищеної активності та дружелюбності.

Під час проведення відкритих уроків вчителі продемонстрували глибокі знання матеріалу з навчальних дисциплін, що вони викладають,розуміння змісту і вимог навчальних програм та місця даного уроку у системі вивчення  науки, знання методики викладання тієї чи іншої галузі знань, володіння методами організації діяльності, що забезпечують засвоєння матеріалу учнями.

Досвідчені педагоги продемонстрували систему роботи щодо використання інноваційних технологій, застосування ІКТ (Льовочкіна С.О., Герасименко Г.В., Ніколаєнко Н.О., Руденко Л.О., Поцелуйко О.В, Олійник Л.М., Чала Р.Г.), впровадження інтегрованих уроків (Сластьон О.Г., Троценко  О.П., Шпітонцева С.О.), використання інтерактивних технологій проведення уроків (Сікора Н.В., Сила Л.В., Житняк О.В.,Кандітна З.М., Децюк О.О.).

Тифлосемінар

9 січня 2018 року в КЗ «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради  було проведено тифлосемінар для педагогів з наступним порядком денним:

1. Розвиток критичного мислення в слабозорих учнів на уроках української мови та літератури.

2. Особливості педагогічного керівництва ігровою діяльністю дітей з порушенням зору.

По першому питанню виступила вчитель української мови та літератури Сікора Н.В., яка ознайомила присутніх з технологією формування та розвитку критичного мислення. Наталія Валеріївна пояснила, як саме вона реалізовує технологію «критичного мислення» на своїх уроках.

По другому питанню виступила вчитель початкових класів Зінченко Н.О., яка розповіла, що для подолання відставань у розвитку ігрової діяльності дітей з порушення зору передбачено проведення занять з навчання дітей грі. Спеціальним завдання в розвитку гри дітей з порушенням зору є подолання вербалізму і збагачення чуттєвої основи гри.

 Педагогічне читання

09 січня 2018 року у комунальному закладі «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр»Чернігівської обласної ради відбулися педагогічні читання на тему:

«Шляхи формування високо компетентної особистості учнів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського».

З доповіддю виступила вчитель англійської мови Герасименко А. В., яка ознайомила всіх присутніх з педагогічною системою Василя Сухомлинського.

Було з’ясовано, що під науковим керівництвом В. Сухомлинського в Павлиській школі було визначено й теоретично обґрунтовано шляхи та засоби формування високо компетентної особистості школяра. Методичні прийоми В.О. Сухомлинського будять розум і спонукають до творчості, вселяють педагогічний оптимізм. По закінченню доповіді відбулося обговорення, конструктивний обмін думками та власним педагогічним досвідом.

Інформація за підсумками українсько-нідерландського смінару

 

З 13 листопада 2017 року по 17 листопада 2017 року на базі Комунального закладу «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради відбувся українсько-нідерландський семінар за підтримки Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та фахівців нідерландського інституту «Visio».

      В роботі семінару прийняли участь педагоги КЗ «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» ЧОР, Слов’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 23, КЗ «Сосницький навчально-реабілітаційний центр» ЧОР, КЗ «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр № 2» ЧМР ЧО, фахівці та батьки учнів громадської організації «Голос батьків».

       У ході роботи семінару обговорювались важливі питання вивчення цілісної концепції стимуляції дітей з важкими і (або) множинними порушеннями психофізичного розвитку.

Основні тези семінару:

   Понеділок, 13.11.17 р., розкрито питання базової стимуляції (за методом Андреаса Фреліха). Учасники семінару поєднували теорію та практику з акцентом на практиці, щодо базової стимуляції дітей, у яких самостійна сенсомоторна діяльність вкрай обмежена, їх життєвий досвід і взаємодія з навколишнім світом повністю залежить від допомоги інших людей.

    Вівторок, 14.11.17 р., розглянута тема «Партнерство педагогів і батьків у вихованні дитини». Інге Гордік, магістр соціальних наук з Нідерландів, поділилась досвідом роботи педагога з батьками в їхній країні та надала рекомендації стосовно форм та методів роботи співпраці педагога з батьками.

    Середа, 15.11.17 р. День був присвячений розкриттю двох питань:

  1. Стрес. Емоційне вигорання педагога.

  2. Підтримка сімей дітей, які потрапили в складні життєві ситуації.

     У розгляді першого питання вказані причини виникнення стресу та надані поради по запобіганню виснаження у педагогів спеціальних навчальних закладів.

     По-другому питанню учасники семінару на конкретних прикладах вивчали особливості поведінки і розвитку дітей з вадами зору, які прибули з зони АТО і потрапили під обстріли. Було вироблено рекомендації по реабілітації та способах комунікації цих дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

    Четвер, 16.11.17 р. Досконало розглянуто питання «Сенсорної інтеграції», «Різниця між СГДУ/РАС і сенсорною інтеграцією», а також способи комунікації при сліпо-глухоті. Переглянуті та обговорені відеоматеріали роботи з даною категорією дітей КЗ Чернігівського НРЦ, Слов’янської спеціальної школи-інтернату №23 та інституту «Visio» (Нідерланди).

    П’ятниця, 17 листопада. Останній день семінару був присвяченим інклюзивному навчанню. Учасники семінару вчились складати індивідуальні навчальні плани по роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

    По закінченню навчального семінару було вручено сертифікати «Навчання дітей з порушеннями зору та мультивадами».

 

Тифлосемінар

 

З метою формування педагогічного мислення, розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу, відпрацювання професійних навичок і вмінь педагогів в кінці жовтня 2017 р. на базі НРЦ відбувся педагогічний практикум з теми: Особливості навчання дітей з порушенням зору по системі  Л. Брайля.

Педагогічний практикум здійснювався в чотири етапи:

І етап. Шляхи компенсації сліпоти.

ІІ етап. Читання та письмо по системі Л. Брайля.

ІІІ етап. Математичні символи та просторове орієнтування дітей з тотальною або частковою сліпотою.

ІV етап. Відпрацювання професійних навичок і вмінь щодо роботи на уроках по системі Л. Брайля (практична робота).