Сторінки

postheadericon Правила прийому до закладу

Комунальний заклад «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради

оголошує набір учнів на 2019-2020 навчальний рік

У м о в и   п р и й о м у

   

  Навчально-реабілітаційний центр працює за програмами загальноосвітньої школи. Учні, які проживають в закладі, знаходяться на утриманні за рахунок держави (харчування, одяг, взуття тощо). Після закінчення закладу учні можуть продовжити навчання в інших навчальних закладах (ВУЗах, технікумах, училищах, ПТУ ).

 В НРЦ працюють лікар-офтальмолог, лікар-педіатр, медична сестра-плеоптистка. Учні знаходяться під постійним наглядом лікарів обласної лікарні. Зарахування до КЗ«Чернігівського навчально-реабілітаційного центру» Чернігівської обласної ради, здійснюється на підставі заяви одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто.                                                           До заяви додаються:

    копія свідоцтва про народження дитини; довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерстваохорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

    карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о “Карта профілактичних щеплень”. затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року №1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень); 

    довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку; висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності); індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності); 

    орігінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти; висновок сурдолога або отоларинголога ( для дітей з порушенням мовлення); висновок психіатра ( для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку); рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Адреса : 14034, м.Чернігів, вул. 1 Травня, 56 ;

тел 3-42-12; 3-36-21